Ponovna uporaba obrabljenih in dotrajanih delov v industriji pomembno vpliva na varovanje okolja. Obrabne dele, ki se jih običajno zavrže v našem podjetju obnovimo in s tem bistveno prispevamo k zmanjšanju uporabe surovin in energije, obenem pa je v zrak spuščenih manj emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov. Obrabne dele lahko obnovimo tudi s ponovnim navarjevanjem obrabnega sloja dodajnega materiala.

Robotsko navarjevanje materialov