Projekt “Postavitev sončne elektrarne – FE REMONTING” bo podjetju omogočil delno samooskrbo na področju oskrbe z električno energijo. Sončna elektrarna nazivne moči 150 kW bo omilila vpliv nihanj cen in podražitev električne energije. Viški proizvedene električne energije bodo oddani v omrežje. Projekt se je zaključil aprila 2023. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.