V podjetju REMONTING d.o.o. smo dne 10. 6. 2023 uspešno opravili certifikacijsko presojo in pridobili certifikata ISO 9001:2015 – Sistem vodenja kakovosti ter ISO 14001:2015 – Sistem ravnanja z okoljem.

Pridobljena certifikata dokazujeta, da v podjetju na prvo mesto postavljamo kakovost, strokovnost in profesionalni pristop na vseh področjih poslovanja. Pomembno vlogo v poslovanju ima naravno okolje v katerem delujemo, zato je trajnostna naravnanost in odgovornost do narave pomemben dejavnik, ki nas usmerja k doseganju zastavljenih ciljev.

Zavezanost k nenehnim izboljšavam vodi v napredek in razvoj podjetja, ki skupaj z odgovornim okoljskim ravnanjem zagotavlja dolgoročni uspeh in konkurenčnost na trgu.