Glede na nastalo situacijo s COVID-19 smo se v REMONTING d.o.o. odločili uvesti program maloserijske proizvodnje izdelkov večjih dimenzij. Cilj je postavitev 2 neodvisnih stebrov oz. proizvodnih programov, kjer lahko uporabljamo enake kadre in tehnologijo.

Operacija predstavlja zagon proizvodnje izdelkov v večjih in manjših serijah z večjimi merami, tako po dimenziji, kot po teži. Gre za proizvode teže nad 1.000 kg in dimenzijami nad 1.000 mm.

Zaradi krize COVID-19 smo se tako odločili uvesti maloserijsko proizvodnjo izdelkov večjih dimenzij, ki jih potrebujejo naši sedanji in bodoči kupci. Na ta način bomo povišali produktivnost, saj bodo zaposleni v času med projekti lahko polno zaposleni z izdelavo izdelkov na zalogo. Za ta namen moramo nabaviti tehnološko opremo, ki nam bo to omogočala.

Za nadaljnje uspešno konkuriranje, tako na domačem kot tujem trgu, ter povišanju kakovosti naših proizvodov je potrebno slediti razvoju. Tako smo spremenili poslovni model in v naš program ob enakem obsegu storitev dodajamo vse več izdelkov, ki so plod lastnega razvoja.

Proizvodnjo sedaj vršimo v lastnih prostorih, ki so bili zaključeni v letu 2020 in so dovolj prostorni za namestitev nove opreme in vse logistične postopke, ki so potrebni pri proizvodnji izdelkov večjih dimenzij.

Investicija predstavlja nabavo tehnološke opreme.

Rezultat prestrukturiranja proizvodnje in vlaganja v novo opremo se bo
odražal v prihodkih od leta 2021 dalje.

Vpliv investicije na okolje

Z načrtovano investicijo bomo pozitivno vplivali na okolje. Oprema, ki jo bomo uporabljali omogoča ločeno zbiranje odpadkov, varčevanje pri toplotni energiji, ponovno uporabo odpadnega materiala, zagotavljanje nizke zvočne prepustnosti v okolje.

Posodobljena oprema nam zagotavlja minimalno porabo električne energije ob največjem izkoristku.

Zavezujemo se, da bomo tudi v bodoče:

  • – vključevali varstvo okolja v našo razvojno strategijo, v letne in operativne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, izvajalci in roki z namenom, da bi nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje,
  • – spremljali in merili okoljske vidike in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
  • – načrtovali in uvajali nove tehnologije in proizvode v skladu z načeli varstva okolja,
  • – uporabljali takšne materiale in komponente, ki bodo ustrezali najzahtevnejšim domačim in tujim okoljskim standardom,
  • – načrtovali nove izdelke v skladu z zahtevami okolijskega dizajniranja, ki obsega celotni življenjski ciklus proizvoda: od razvoja, izdelave, uporabe in ravnanja po izteku življenjske dobe,
  • – skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov ter si prizadevali za racionalno rabo energentov,
  • – sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi javnostmi in s tem prispevali k uspehu skupnih okoljevarstvenih prizadevanj,
  • – obveščali javnost o naših dosežkih na področju varstva okolja.